Nagyünnepi ággádák

 BARÁTOM -SZINAI PÉTER, z"l - ÜNNEPI IMAKÖNYVE I.

 

Évtizedekkel ezelőtt a zsidó irodalom két kimagasló személyisége: H. N. Bialik és J. H. Rávniczki majdnem hétszáz oldalas könyvet adott ki. Címe: Széfer Há Ággádá, az Ággáda könyve. Ez a Talmudból és a midrásokból összegyűjtött válogatás szinte felöleli az ókori zsidó irodalmat, betekintést adva egy különleges világba, melyet sokszínűen szőtt át az erkölcsi tisztaságra való törekvés. A nagyünnepi gondolatvilágból közlünk néhányat:


1. Rabbi Johanán tanította: Három könyv áll nyitva Isten előtt a zsinagógai újév napján, Ros Hásánákor. Az első az igazaké, a második a gonoszoké, a harmadik azoké, akik jóra is, rosszra is hajlamosak. A jámborok neve az Igazak Könyvébe íródik. A rosszak jutalma az elmúlás lesz, nevük a második könyvbe kerül. A harmadik könyvben azok szerepelnek, akiknek sorsa még bizonytalan. Ha megtérnek, s az igaz utat választják, az Élet lesz osztályrészük.


2. Rabbi Abbáhu tanította: Így szóltak a szolgálattevő angyalok Istenhez:
- Világ Ura! .Miért nem mondanak Halélt, hálaadó zsoltárt a zsidók Ros Hásánákor és Jom Kipurkor?
Így válaszolt az Isten:
Mindez érthető. E szerint napokon nyitva áll előttem az Élet és a Halál könyve. Eldöntöm az emberek sorsát.
Ez a bűnbánat napja és nem a hálaadásé.


3. Rabbi Tanhumá mesélt egy szabóról, aki a Hosszúnapot megelőző napon, Erev Jom Kipurkor halat vásárolni ment a piacra. A térség szinte üres volt, s mindössze egy halat talált. Ez a jámbor zsidó és egy Ipárhosz nevű pogány ember szolgája alkudott a halra. Állandóan emelték az árat, mígnem a szabó hatalmas összegért, 12 dinárért megvette azt. Később Ipárhosz parancsára a szolga kérdőre vonta a szabót, aki így válaszolt:

- Nekünk zsidóknak van egy napunk, a Jaum Kippur. Bőjtnap ez, amikor önvizsgálatunk és bűnbánatunk nyomán Isten megbocsátja vétkeinket. De a böjt előtt ünnepi vacsorát fogyasztunk, s örömmel fogadjuk a Fenséges Napot. Nem volt az sok pénz a halért, nekem megérte.
A szabó hazavitte a kis tengeri állatot, s a belsejében egy felmérhetetlen értékű gyöngyöt talált.


4. A bűn két típusát különbözteti meg a zsidó hagyomány. Isten ellen való az egyik, az ember ellen a másik.
Az Isten elleni bűnökre Jaum Kippur napja engesztelést hoz. Embertársaink ellen elkövetett vétkeinkért csak akkor nyerünk megbocsátást, ha megkövetjük a megbántottat.

5. A héber Szátán kífejezés magyarul annyit jelent: Sátán, vagy Gonosz. A szó betűinek számértéke 364, eggyel kevesebb, mint az év napjainak száma. Miért van ez?
Jaum Kippur kivételével az év minden napján megrágalmazza a Gonosz, a Szátán Izrael gyermekeit Isten előtt, és mit lát?
Valamennyien böjtölnek, imádkoznak, fehér ruhába öltöznek, áhítattal, s reménykedve várják az isteni ítéletet. Ekkor nincs helye a vádló szónak, s az Örökkévaló megbocsát.

 


Schőner Alfréd