A VIDÉK ZSIDÓ EMLÉKEZETE

 

Magyarország vármegyéi, 1944

 

A MAGYARORSZÁGI HOLOKAUSZT FÖLDRAJZI ENCIKLOPÉDIÁJA

  

 PARK KÖNYVKIADÓ 

 

Szerkesztette: Randolph L. Braham Tibori Szabó Zoltán közreműködésével

 

A borítót tervezte: Gerhes Gábor

Műszaki szerkesztő: Szabados Erzsébet

Tördelés: Malum Stúdió
Készült a Pauker Nyomdaipari Kft.-ben 
Felelős vezető: Vértes Gábor Printed in Hungary

ISBN 978-963-530-738-8
ISBN 978-963-530-741-8

© 2006 Randolph L. Braham
© 2007 Park Könyvkiadó, Budapest
Térképek © Nagy Béla