Értekezések a Társadalmi Tudományok köréből

Magyar hölgyek leveleiről

szöveg

"Hogy a nő mily fontos szerepet játszik társadalmi életünkben,nem szükséges bizonyítanom; hogy társadalmunk alapjának, a családi életnek a nő a fentartó szelleme, mindenki előtt nyilvánvaló, s bizonynyal természetesnek fogja találni akárki, hogy a XVI. és XVII. századi események tanulmányozásával foglalkozván, a nők akkori életmódja megismerősére is kiváló gondot fordítottam s örömmel ragadtam meg az alkalmat, hogy e régi időkből a nők működésének egy érdekes részét, t. i. a nőknek feltalálható leveleit öszszegyüjtsem, s mintegy tükrét állítsam elő oly viszonyoknak és eseményeknek, melyeket a régibb időkben sem a történészek ׳ sem a krónikások legkisebb figyelemre sem méltattak, s melyeket magokon e leveleken kívül semmi nemű más forrásból meg nem tanulhatunk."

Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy Zsidó nők
tárgy Levelek
tárgy Korrajz
tartalomjegyzék
I.szám. A XV. századi tárnoki jog Wenzel Gusztávtól.
II. szám. Fényes Elek emlékezete Keleti Károlyról.
III. szám. A társadalom keletkezéséről. Beöthy Leótól.
IV. szám. A "Szervitus fumi immitendi" hazai jogunk rendszerében Wenzel Gusztávtól.
V.szám. Magyarország népességének szaporodása és fogyása, országrészek és nemzetiségek szerint. Keleti Károlytól.
VI. szám. Két legujabb törvényhozási mű a polgári perjog köréből. Zlinszky Imrétől.
VII. szám. Emlékbeszéd alsóviszti Fogarasi János r, tag fölött. Tóth Lőrincztől.
VIII. szám. Öt év Magyarország bűnvádi statisztikájából. Konek Sándortól.
IX. szám. Magyar hölgyek leveleiről. Deák Farkastól.
teljes tartalomjegyzék
célközönség kutatók, szakemberek
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Deák Farkas
kiadó A. M. Akadémia Könyvkiadó-Hivatala
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Budapest
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Budapest
dátum 1879-01-01
Jellemzők
hordozó papír
méret 26 p.
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem Könyvtára
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem Könyvtára
azonosító 5a4adf7c1a270221