A két askenázi

Askenázi Jakab és fia (Askenázi) Chacham Cwi

szöveg

E megható életrajzi művet Mtr. Stadler Károly a zsidó nép számára írta. Bevételét a magyar zsidó tanítók számára létesítendő árvaház javára ajánlotta fel. A könyv kiadásáról is az Árvaházi Alapot Gyűjtő Bizottság gondoskodott.
A szerző jeligéje: „Hiné lau jónum v’lau jison saumér Jiszróél."
Nyomatott: Krausz Ármin Fia veszprémi könyvnyomdájában
Részlet a Bevezetőből: "A dicső múlt nagy alakjai, miként ha szentek lettek volna, hála és kegyelet tárgyait képezik vala hajdanán, s hogy e hősök és bölcsek példás élete rokonszenvet ébreszt a késő utódok szivében is, mely nemes vágygyal telve, a dicsfényben ragyogó elődök nyomdokait kutatni és követni késztet."
Cwi felszólítása a testvérgyülekezethez a Beth-din nevében: »Nincs és nem lehet senkinek jogában, bármi néven nevezendő módon, akár szóban, akár írásban, akár nyíltan, akár titokban, az egységes egyetlen örök Isten kinyilatkoztatott s ősapáinktól reánk maradt tanát akár megczáfolni, akár tökéletesiteni, vagy rajta bármikép változtatni. A próféták kora lejárván, az uj magyarázatra nem szorult isteni tan, úgy kell, hogy fenmaradjon Izraelben, miként azt elődeinktől átvettük. [...] Mindennemű újítás, származzék az bárkitől e földön, hamis tant hirdet, és ezért feltétlenül elvetendő. [...] Óva intjük kedvelt híveinket és a t. testvérgyülekezetet: Őrizze meg kiki lelke üdvösségét, s el ne tántoríttassa magát az igazak útjáról. CWI. MÓSE.«

Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy vallástörténet, életrajz
tárgy Chajon, Rab. Chages, Ayllon, De Pinto Áron, Rab. Emilen Jakab
tárgy III. Zsigmond
tárgy wilnai zsidó község, Talmud-thóra-iskola, talmudisták, lengyel rabbik, orosz-lengyel zsidók, trébitsi leányiskola
tárgy kozák lázadás, Chmel Bogdán, Chmielniteki, Potocki, Kalinowski
tárgy Beth-Hamidros, budai talmudiskola, Józsua ben Jóchanan török zsidó bankár, Croesus
tárgy Litewski, Trébits, Szaloniki, Stambul, török zsidók,
tárgy czelóta, Sábbatai Cwi, sabbatáizmus, Rab. Éliás, csoda-bachur, chacham,
tartalomjegyzék
Bevezető
I. fejezet : Kozák felkelés
II. fejezet : Neháma és Rab. Efraim Kohen
III. fejezet : Trébits, Cwi születése (1660)
IV. fejezet : Cwi Budán, Milka
V. fejezet : Boszna-Szeraj
VI. fejezet
VII. fejezet
VIII. fejezet
teljes tartalomjegyzék
célközönség általános
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Stadler Károly
kiadó Árvaházi Bizottság
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Veszprém
térbeli vonatkozás Wilna (Kis-oroszország), Morvaország, Pannónia, Amsterdam, Portugália
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Budapest, Magyarország
dátum 1890-01-01
időbeli vonatkozás XVII. - XVIII. sz.
Jellemzők
hordozó papír
méret 160 oldal
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Könyvtára
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Könyvtára
azonosító 34ffd20bec27f6e7