Imádságos könyv zsidó hajadonoknak

szöveg

Részlet az előszóból: "Ez oly könyv, mely egyedül és kizárólag leányoknak való. Elkísérem a serdülő, csak alig tudatos gyermekkorának első eszmélkedésétől a menyasszony végső gondolatáig, visszatekintéséig lefolyt boldog éveire. Ám a mennyezet alatt elhagyjuk őt, rábízván saját imádságban, hitben, istenes áhítatban megerősödött lelkére." [...] "Korábban a zsidó nő vallási és bibliai történeti ismeretei nem haladták meg a »kóser« és »tréfli« szűk körét, imádsága egyedül a hibásan elmondott »Se má jiszroel« volt, templomot pedig legfölebb ha esküvője napján látott."
Részlet az utószóból: "A megboldogult szerzőnek özvegye engem bízott meg férje hagyatékában talált, befejezetlen imádságos könyvének befejezésével és sajtó alá rendezésével. (Sebestyén Károly)"

Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy Zsidó vallás, zsidó nők, leányok, hajadonok
tárgy Imakönyv, Imádságos könyv
tárgy vallástörténet, vallásoktatás, valláserkölcs, hiterkölcs
tárgy Kaempfy, Freund, Philippsohn, Neuda Fanny
tárgy Bak Izrael
tartalomjegyzék
Előszó
Bevezetés az imádkozásba
Elöhang
Istenhez
Mindennapi reggeli ima
Étkezés előtti (asztali) ima
Étkezés utáni (asztali) ima
Lefekvés előtti ima
A SZOMBAT
Péntek esti ima
Szombat reggeli ima
Muszaf-ima szombatra
Imádság királyért és hazáért
Magasztaló ének
Szombat délutáni imádság
Az atyák mondásai
Szombat esti imádság
A jámbor ember
A Hallel-imádság
Újholdkor
PESZACH ÜNNEPE
A Peszach-ünnep jelentősége
Peszach előestéjén
Peszach első napjain
Imádság a harmatért
Peszach utolsó napjain
Halottak emléke
SEVUOSZ VAGY HETEK ÜNNEPE
Ima a hetek ünnepének első napján
Ima a hetek ünnepének második napján
AZ ÚJÉV
Újév előestéjén
Reggeli ima újév ünnepére
Ovinú Malkenú
Kürtharsogáskor
Uneszannó tokef
Olénú
AZ ENGESZTELÉS NAPJA
Előhang
Engesztelés ünnepének előestéjén
Kolnidre estéjére
Az engesztelés napjának reggelén
Minha
Legenda az anyáról és hét gyermekéről
A sátoros ünnep
A záróünnep
Ima a sátoros ünnep első napjára
A sátrak ünnepének második napján
Smini Aczereszre
Imádság esőért
A Thóra ünnepére
Mózes utáni örömnapok
A templomszentelés ünnepe
Hanuka ünnepére
Moauz Czur
Púrim vagy sorshúzás napja
Púrim ünnepén
Ab hó 9-ke
137. Zsoltár
Czión gyásza (Éli Czión)
ALKALMI IMÁDSÁGOK
Fohászkodás
Imádság a szülékért
Árvaleány imádsága
Imádság nevelőszülőkért
Ima távollevő szülékért
Betegségben
Ínségben
Veszélyben
Imádság beteg atyáért
Imádság beteg anyáért
Imádság az atyáért való gyászhétben
Imádság az anyáért való gyászhétben
Az atya sírján halála évfordulója napján
Az anya sírján halála évfordulójának napján
Szolgáló imája
Öröm-ének
Eljegyzés napján
Esküvő napján
Hitvallomás

A szerkesztő szavai "A tisztelt olvasóhoz"
teljes tartalomjegyzék
célközönség általános
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Sebestyén Károly szerk., Bak Izrael, Dr.
kiadó Pesti Könyvnyomda Részvény Társaság
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Budapest
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Budapest, Magyarország
dátum 1894-01-01
Jellemzők
hordozó papír
méret 267 oldal
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Könyvtára
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Könyvtára
azonosító 35ef29b862a8dc71