A magyarországi zsidók története

szöveg

Legjobb kútfők után írta: Bergl József, orvos
Részlet az előszóból: "Sok és megbecsülhetetlen anyagot hordott össze újabb időben a lángelméjü és a magyarországi zsidókra korán elhunyt Dr. Löv az ״Évkönyv“ 1845—46-iki évfolyamokban, ״Ben Chananánjában“, de különösen ״A zsidó kongressus“ czimü röpiratában. Azon ígéretének beváltásában pedig, hogy megírja a magyarországi zsidók teljes történetét, megakadályozó hirtelen bekövetkezett halála. [...] a nehézségek daczára vállalkoztam egy ilyen történet megírására, és a fentemlitetteken kivül a következő segédforrásokat használtam : még pedig terjedelmesebb történelmi müvek közül: Bonfini Reg. hung. — Istvánfy Hist. reg. hung. — Pray Annales. — Katona Hist. crit. — BéI Not. nov. hung. Horváth, Szalay, Kerékgyártó Magyarország története. — Fessler, Gebhárdi, Engel, Majláth: Magyarország története. — Egyes korszakokat tárgyaló müvek közül: Schvantner Script. reg. hung. — Virág B. Magyar Századok. — Teleky Hunyadiak kora. — Jászai Pál : Magyar nemzet jogai és Buda város jogai 1244—1421. Végre az okirat gyűjteményekből: Fejér Cod. dip. — Mon. hung. hist. Magyar Akad. Értesítő. — Szilágyi Török-Magyar állam okmánytára. — Szilágyi Cod. dip."

Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy zsidó tanárok, zsidó orvosok
tárgy vallástörténet, vallásoktatás
tárgy Löv, Gratz, Bergl
tartalomjegyzék
Bevezetés
ELSŐ RÉSZ
Politikai élet
ELSŐ KORSZAK: A zsidók a pogány vallásii magyarok idejében (880—1000)
MÁSODIK KORSZAK: A zsidók az Árpádházból származott királyok alatt (1000—1031)
HARMADIK KORSZAK: A zsidók a vegyes házakból származott királyok alatt (1301—1526)
NEGYEDIK KORSZAK: A zsidók a Habsburgok uralma alatt (1526—1780)
ÖTÖDIK KORSZAK: II. József császártól a függetlenségi harczig (1781—1848)
HATODIK KORSZAK: A függetlenségi harcztól napjainkig
MÁSODIK RÉSZ
A zsidó nép belső viszonyai
L FEJEZET: Hitközségi viszonyok
II. FEJEZET: Ipar és kereskedelem
III. FEJEZET: A zsidók vallásos viszonyai
IV. FEJEZET: Tudományos viszonyok
V. FEJEZET: A zsidók családi élete
Sajtóhibák jegyzéke
teljes tartalomjegyzék
célközönség kutatók, szakemberek
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Bergl József
kiadó Jeiteles Herman
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Kaposvár
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Budapest, Magyarország
dátum 1879-01-01
Jellemzők
hordozó papír
méret 144 oldal
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Könyvtára
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Könyvtára
azonosító 0b6ee8da2644827e