Zsidó vallástani vezérfonal: I. osztály

a polgári és középiskolák számára

szöveg

Készül a 'PIH' tanterve nyomán
Részlet a bevezetésből: "Izrael népének származása: Izraeliták vagyunk. Ősrégi időkbe terjed vissza a mi népünknek története. E hajdankorunk eseményei a szentírásban (biblia) vannak megírva. A szentírásból tudjuk, hogy őseink — a héberek -- az Eufrátes és Tigris folyók között elterülő nagy síkságról vándoroltak ki Kanaán s idővel Egiptom földére és hogy leginkább baromtenyésztéssel foglalkoztak. [...] .Á b r a h á m ősatyánk volt az első, ki az egy igaz Istent valójában fölismerte s minden embert felebarátjának tekintve, erkölcsi érdeme szerint szeretett. [...] .Á b r a h á m az egy igaz Isten útjait követte, valódi jámbor ember volt, ki szeretetet és igazságot gyakorolt minden tettében. [...] .Á b r a h á m igaz istenismerete szent öröksége maradt ivadékainak ; híven megőrzék azt fia .I z s á k és unokája .J á k o b, később nyert nevén .I z r a e l is. Mivel ők voltak az egy igaz Isten első imádói, mi ivadékaik őket nevezzük törzsatyáinknak."
Héber az én származásom; az örökkévalót, az egek Istenét tisztelem én! (Jónás 1., 0.)

Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy zsidó tanárok, iskolakönyv, tankönyv
tárgy izraelita vallástan
tárgy vallástörténet, vallásoktatás
tartalomjegyzék
Bevezetés
Izráel története
I. A honfoglalás kora
II. Palesztina földrajza
III. A bírák kora
Rúth története
Sámuel története
IV. A királyság kora
A királyok könyve

Vallástan
I. Istenismeret
II. Istentisztelet
teljes tartalomjegyzék
célközönség középfokú oktatási anyag
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Halász (Fischer) Nátán, Schlesinger Sámuel
kiadó Singer és Wolfner
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Budapest
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Budapest, Magyarország
dátum 1893-01-01
Jellemzők
hordozó papír
méret 116 oldal
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Könyvtára
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Könyvtára
azonosító 213f37c0243928d3