Rasi élete és működése

Az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Kiadványai sorozat, XXII. kötet

szöveg

Részlet az Előszóból: "Az egyes ember csak egy szemét képezi annak a nagy láncznak, melyben egymáshoz sorakoznak az emberöltők: mi mégsem zárkózhatunk el attól a ténytől, hogy különösen az irodalomban a nagyok, kiválók döntő, irányító hatással vannak korukra és az utánuk következőkre, a gyalogösvény, melyet a génié tör magának, közút leszen, melyen századok haladnak, de az eredmény csak egy névhez fűződik, nem pedig mindazokhoz a befolyásokhoz, soha eléggé ki nem deríthető, megítélésünk fölött álló okokhoz, melyek a vezető elmét szülték, létrehozták. [...] A hősök kultusza az irodalomban jogosult, mert az irodalmi mű személyes, egyéni."

Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy zsidó vallástörténet, irodalomtörténet
tárgy életrajz, Rasi
tárgy vallásoktatás
tartalomjegyzék
Előszó
I. A zsidóság külső helyzete Nyugat-Európában, a frank birodalomban, különösen Német- és Francziaországban. Általános irodalmi törekvések. Művelődési viszonyok
II. A zsidók a Champagne-ban, Troyes-ban. Salamon b. Izsák születése, származása. Ifjúsága. Tanítói a lotharingiai tudósok. Mikor volt Németországban? Letelepedése szülővárosában. Állása. Tanháza. Működése. Levelezése. Jelleme. Szerénysége, türelme, béke- s emberszeretete. Állásfoglalása a hiitehagyottal, keresztényekkel szemben. Az első keresztes hadjárat. Valláserkölcsi felfogása. Irodalmi működése, ennek sorrendje
III. A szentírás. Midrás. A hagyományos tan felosztása. A talmud. Sorsa. A gáónok. Az északafrikai talmudiskola. Szövegjavítások. R. Gersom mint talmudmásoló, rendelete a kéziratok lapszéleiről. A spanyol talmudiskola. Codificátorok. A talmudtanulás szóbelisége. A franczia talmudiskola. A commentár. A római jog magyarázata. Glossátorok és commentátorok. A R. Gersom és Rasi közötti viszony. Rasi mint talmudmagyarázó. Recensiók. Keletkezésük. Rasi mint szövegjavító. Magyarázati módszere. Általános elvei. Szó- és tárgymagyarázatok. Helyi jellegű és korfestő magyarázatok. Rasi nyelvismeretei és tudományos képzettsége. Talmudmagyarázatának forrásai. Általános jellemzés
IV. A szentírás egyszerű és tágabb értelmezése. Pésát és Dérás. A szóértelem régi tényezői: targum és masszóra. Karaiták. Nyelvtudomány és vallásbölcsészet. Száadja és utódjai. A spanyol nyelvészek. Menachém b. Száruk. A szentírásmagyarázat Észak-Francziaországban. Darsánok. A darsán és a kára. Keresztény exegesis. Rasi elődjei. R. Gersom szentírásmagyarázata, versfordításai. Lóazim, franczia glosszák. Menachém b. Chelbo. Rasi magyarázati elvei: az írás szó- és sokértelme. Viszonya a targumhoz, a maszszórai szöveghez. Rasi mint nyelvész. A régi hermeneutika alkalmazott elvei. Agáda. Polémia. Korfestő részletek. Rasi commentárjainak nyelvezete. Hatásuk. Supercommentátorok. Nicolaus de Lyra. Általános jellemzés
V. Rasi családja. Tanítványai. A tószafisták. Sámuel b. Méir. Jákob Tam. Rasi halála. Intézményei. Döntései. Rasi-compendiumok. A Párdész. Széfer Ha-Ora, Machzór Vitry, Isszur vahettér, a Sziddur, Széf. Haszedarim. Egymáshoz való viszonyuk. A talmud tanulmányozásának két iránya. Rasi hatása. Rasi-mondák. Rasi jelentősége. Irodalmi értéke, mértéke. Rasi és Maimúni. Befejezés.
Jegyzetek.
teljes tartalomjegyzék
célközönség általános
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Wellesz Gyula
kiadó Franklin Társulat
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Budapest
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Budapest, Magyarország
dátum 1906-01-01
Jellemzők
hordozó papír
méret 191 oldal
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Könyvtára
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Könyvtára
azonosító 103ee195497aab0d