Gyászbeszédek

szöveg

Dr. Steinherz Jakab, székesfehérvári főrabbi által tartott gyászbeszédek gyűjteménye
Dedikáció: Néhai Dr. Kommen Ignácz emlékének baráti kegyeletből
Részlet az Előszóból: "A gyászbeszédek eme gyűjteményének közrebocsájtása, azt vélem, nem szorul különös igazolásra.
A magyar zsidó homiletikai irodalom, daczára annak hogy nem szűkölködünk kiváló hitszónokok nélkül, eddigelé épen nem mondható még gazdagnak pedig folyton nagyobbodik azok száma, kik a vallásos beszéd jelentőségét elismerik és elsajátítására törekednek, hitrokonaink azon részében is, hol a szónoki igények még néhány évvel ezelőtt felette szerények voltak.
Igen Örvendetes, hogy a magyar beszéd lassankint kiszorítja a németet és a haladás e tekintetben annál nagyobb lesz minél többen akadnak a kartársak közül, kik beszédeik megjelentetésére magukat elhatározzák. lly hazafias czél lebegett t. kiadóm előtt is, midőn ezen gyászbeszédek kiadására buzdított és én annyival inkább engedtem buzdításának, minthogy itt még a kezdet sincs meg."

Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy zsidóság, rabbik, székesfehérvári főrabbi, Steinherz Jakab
tárgy emlékbeszéd, gyászbeszéd
tárgy zsidó temetés, vallási hagyományok
tartalomjegyzék
I. Ő F. Rudolf trónörökös emlékezetére
II. Hochmuth Ábrahám felett
III. Dr. T. orvos felett
IV. Egy jótékony vallásos öreg férfin felett
V. Egy köztiszteletben állott volt honvéd felett
VI. Tekintélyes községi tag felett
VII. Egy fiatal asszony felett
VIII. Egy magas korú vallásos asszony felett
IX. Egy özvegy fiatal fia felett
X. Egy tisztes öreg felett
XI. Hirtelen meghalt férfi felett
XII. Egy fiatal asszonyra
XIII. Egy magas kora asszonyra
XIV. Egy fiatal iparos felett
XV. Egy vőlegény felett
XVI. Egy köztiszteletü agg felett
XVII. Egy gyermek felett
XVIII. Egy korán elhunyt asszonyra
XIX. Egy nyomorban elhalt fiatal asszonyra
XX. Egy szegény éltes özvegyre
XXI. Egy érdemes ősz asszonyra
XXII. Elmezavarban szenvedett ifjúra ki öngyílkossá lett
XXIII. Egy tisztes agg felett
XXIV. Gyilkosságnak áldozatul esett férfiú felett
XXV. Egy talmudtudós hitvese felett
XXVI. Egy vallásos asszony felett
XXVII. Fiatal özvegy egyetlen gyermekere
XXVIII. Egy fiatal ember felett
XXIX. Dr. K. I. orvos emlékére
XXX. Dr. S. fiatal rabbi emlékére
XXXI. Egy közbecsülésü férfiúra
XXXII. Egy szegény ősz felett
XXXIII. Egy fiatal asszonyra
XXXIV. Egy öreg asszonyra
XXXV. Férfikorban elhaltra
XXXVI. Egy aggastyánra
XXXVII. Egy Öreg asszonyra
teljes tartalomjegyzék
célközönség kutatók, szakemberek
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Steinherz Jakab, Dr.
kiadó Singer Ede
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Székesfehérvár
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Budapest, Magyarország
dátum 1890-01-01
Jellemzők
hordozó papír
méret 138 oldal
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Könyvtára
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Könyvtára
azonosító 19d9499cd37a53f2_Misc