Zsidó vallástörténet I. kötet

Vallástani iskolakönyvek sorozat 7. szám

szöveg

Az iskolakönyv sorozat a Pesti Izraelita Hitközség tanterve alapján készült.
Részlet az I. fejezetből: "A vallástörténet azon ága a vallástudománynak, mely bennünket a különböző népek vallásával és ezen vallások történeti fejlődésével ismertet meg.
Az egyes népek vallásos nézetei ugyanis nagyon különböznek egymástól, sokfélék azon lények, melyeket istenek gyanánt tisztelnek és ezen tiszteletnek is nagyon számos, egymástól elütő alakjai és módjai lehetnek. Valamint az emberi szellem minden jelensége, úgy a vallás is a különböző népeknél a fejlődés számos fokát tünteti fel és lényeges változásokon ment keresztül. A vallástörténet feladata kimutatni, hogy az egyes népek a vallásos fejlődésnek mely fokát érték el és hogy a fejlődés mily körülmények között és milyen tényezők befolyása alatt ment végbe.
Nekünk mint a zsidó vallás híveinek, különösen ezen vallás történetének tanulmánya és megismerése kötelességünk."

Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy vallástörténet, vallásoktatás
tárgy iskolakönyv, tankönyv sorozat
tárgy zsidó tanárok, rabbi tanítók, nagykanizsai főrabbi
tartalomjegyzék
Vallástörténeti rész
1. A vallástörténet
2. A vallások
3. A vallások felosztása
4. A vallásos élet jelensége
5. A bálványimádás
6. A természet imádása
7. Szent kövek, fák és állatok
8. A halottak és ősök tisztelete; Az emberistenités
9. Varázslás és jóslás
10. Áldozatok
11. Szent helyek és ünnepek
12. Szent Írások

Zsidók vallástörténete rész
ELSŐ SZAKASZ
13. A sémi népek
14. Az izraeliták
15. Az izraeliták hivatása
16. Mózes
17. Az egiptombeliek vallása
MÁSODIK SZAKASZ
18. Kánaán meghódítása
19. A hősök kora
20. A kánaáni népek vallása
HARMADIK SZAKASZ
21. A próféták kora és működése
22. Az iró próféták
23. Az asszírok és babiloniak vallása
NEGYEDIK SZAKASZ
24. A zsidók Babilóniában s onnan való visszatérésük
25. A második templom fölépítés
26. Ezrá
27. Nechemjá
28. A szamaritánusok
29. A szóférek
30. A perzsák vallása
teljes tartalomjegyzék
célközönség alapfokú oktatási anyag
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Neumann Ede, Dr.
kiadó PIH
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Budapest
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Budapest, Magyarország
dátum 1894-01-01
Jellemzők
hordozó papír
méret 88 oldal
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Könyvtára
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Könyvtára