Emlékbeszéd Pott Frigyes Ágoston

a M. T. Akadémia k. tagja felett

szöveg

(olvastatott a M. T. Akadémia 1890. november 24. tartott összes ülésén)
Részlet az emlékbeszédből: "Pott Frigyes Ágoston, a tudományos hangtan és etymologia megalapítója. Elévülhetetlen érdemeinek elismeréséül őt, ki már több mint három éve nincs az élők között, a M. T. Akadémia 1858. deczember 16-ikán kültagjává választotta s jelenleg engem bízott meg azon megtisztelő feladattal, hogy vázoljam életét és tudományos munkásságát.
Pott Frigyes Ágoston életének külső lefolyása igen egyszerű. Nem volt az se változatos, se viszontagságos, és csakhamar a tudománynak szentelhette azt egészen. […] Hogy mikor ismerkedett meg először a Bopp által megteremtett új nyelvtudománynyal, nem tudni bizonyosan, de az kétségtelen, hogy az új irány döntő befolyást gyakorolt reá cellei tartózkodása alatt. 1827-ben lemondott állásáról, azzal a szándékkal, hogy a berlini egyetemen Bopp tanítványává legyen. Nagyra törő szándék, erős elhatározás és magába helyezett szilárd bizalom kellett ahhoz, hogy a vagyontalan férfiú e lépésével biztos jelenét feláldozza a bizonytalan jövőnek! Abban hagyta a philologiát és egész erejével a sanskrit tanulmányozására vetette magát, melyet az indo-germán nyelvek megértése legfontosabb forrásának tekintett." De nemsokára a Bopp által mívelt indogermán nyelveken is túl ragadta öt universalis szelleme: tisztelte Hoppot, de meghódolt Humboldt Vilmos nagysága előtt, kinek magáévá tévén az általános nyelvészetről való eszméjét, indogermán nyelv tanulmányait is ezen eszme szolgálatában folytatta."

Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy életrajz
tárgy Bánóczi József
tárgy emlékbeszéd
célközönség általános
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Pecz Vilmos
kiadó MTA
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Budapest
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Budapest, Magyarország
dátum 1889-01-01
Jellemzők
hordozó papír
méret 21 oldal
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Könyvtára
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Könyvtára
azonosító 5a362b93e616d324_Misc