A magyar-zsidó felekezet elemi és polgári iskoláinak monográfiája II. kötet

Hazánk ezeréves ünnepének és a zsidó vallás reczipiálásának kegyeletes emlékére

szöveg

Részlet az óbecsei izr. községi vegyes iskola leírásából: "Akkoriban az iskola még a templomudvar hátsó részén álló alacsony, nádfedelü épületben volt, mely a hitközség tulajdonát képezte. Felszerelése a következőkből állott: Egynéhány olvasótábla, természetrajzi képek (fel nem ragasztva), 2 iskolatábla, 5 német szövegű térkép és egy kis állvány nélküli földgömb. A tanulók öszszege 76 volt, még pedig az I. és II. osztályban 40, a III. és IV. osztályban 36. A tannyelv magyar volt; németül nem igen tudtak a tanulók, mert a szülök gyermekeikkel már akkor is csakis magyarul beszéltek. [...] Rabbi nincsen. A hitközségnek jelenleg 130 tagja van. A tankötelesek mind a felekezeti iskolába járnak."

Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy Magyar oktatásügy, intézménytörténet
tartalomjegyzék
1./
1. A szegedi zsidó népiskola. Irta: Dr. Lőw Immanuel főrabbi
2. Az eperjesi izr. hitk. elemi iskola történetének vázlata. Irta: Fleischmann Mór, igazgató-tanitó
3. A jászberényi izr. elemi népiskola története. Irta: Szabó Adolf, tanitó
4. A mosonyi izr. népiskola monográfiája. Irta: Dr. Hoffner Elek, ügyvéd
5. Az abaujszántói izr. iskola monográfiája. Irta: Lőwy Izidor, ig.-tanitó
6. Az egri izr. iskola monográfiája. Irta : Lakner Mór, igazgató-tanitó
7. A soproni izr. népiskola monográfiája. Közli: a tanító-testület
8. A szombathelyi izr. elemi népiskola története. Irta: Bernstein Béla, főrabbi
9. A szarvasi izr. hitközség népiskolájának története. Összeállította : Seltmann Lipót, tanító
10. A dombóvári izr. iskola monográfiája
11. A nagyváradi orthodox izr. hitk. elemi és polg. iskolájának története. Szerkesztette Csukási Fülöp
12. A n.-szt.-miklósi nyilv. izr. népiskola története
13. A fogarasi izr. elemi iskola monográfiája. Irta: Dr. Jordán Sándor, fogarasmegyei rabbi
14. Kis-Jenő-Erdőhegy zsidó felekezeti népiskolának monográfiája. Irta: Herz Bernát, tanító
15. A vasvári izr. iskola monográfiája. Irta: Spitzer Lipót, vezető-tanító
16. Az adai izr. népiskola története, Irta: Beer Mór
17. A törökszentmiklósi izr. iskola. Irta: Klein Ármin
18. A zsolnai izr. iskola. Irta: Mátrai Jakab, tanító
19. A mohácsi izr. népiskola története. Irta: Flesch Ármin, rabbi
20. A hódmezővásárhelyi izr. népiskola története. Irta: Kemény Simon, igazgató-tanító
2./
21. Az ó-becsei izr. községi vegyes iskolának története rövid vázlatban
22. A sár-abai orth. zsidó népiskola története. Közli: Kulka Dávid, tanító
23. Az izr. hitközségi iskola Vág-Beszterczén. Irta: Szőgyi Ignácz
24. A körmendi izraelita népiskola monográfiája. Irta és összeállította: Wurmfeld Ignácz, tanító és h. jegyző
25. A szempczi VI. oszt. egyes. iskola monográfiája. Szerk.: Klein Gyula
26. A berettyó-ujfalusi iskola monográfiája. Irta: Biedermann Adolf, igazgató-tanitó
27. A dunapentelei izr. iskola története. Irta: Kramer Simon
28. A vágujhelyi izrael. népiskola története. Közli az iskolaszék megbízásából: Frankl Ignácz, tanító
29. A beszterczebányai izr. népiskola monográfiája. Irta: Lehner Lipót
30. A kassai izr. elemi iskola vázlatos története
31. A tisza-beöi izr. iskola története. Irta: Neumann Vilmos, tanító
32. A csurogi izr. hitf. (hitk.) osztatlan népiskola története 1878/79—1895/96. Irta: Serlegi Márk, okl. néptanító
33. A galgóczi izr. népiskola monográfiája. Irta: Weisz Miksa igazg.-tanitó
34. Adatok a trencséni izr. iskola történetéhez. Irta: Munk Béla igazg.
35. A vág-szeredi izr. népisk. monogr. Irta: Herzka Izráel, igazg.-tanitó
36. Az érsekujvári kongr. izr. hitközségi népiskola monográfiája. Irta: Décsi .József, néptanító
37. A szolnoki izr. iskola monográfiája. Irta: Baumhorn Ede, vezértanitó
38. Az aradi izr. hitközség isk. története. Irta: Grünbaum Miksa, tanító
39. A hommonai izr. hitk. népisk. története. Irta: Leitner Samu, ig.-tan.
40. A szatmári izr. iskola monográfiája 1864—1896. Irta: Fischer Mór, igazgató-tanító
41. Az ó- és ujverbászi izr. hitk. népiskolájának története. Irta: Blum Salamon
42. A tápió-szelei izr. elemi iskola monográfiája. Irta: Stern Fer. tanító
43. A moholi izr. elemi népiskola története. Irta: Stern Adolf, tanító
44. A mezőtúri izr. elemi népiskola monográfiája. Közli: a tanítótestület
teljes tartalomjegyzék
célközönség kutatók, szakemberek
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Csukási Fülöp, Barna Jónás
kiadó Corvina Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Budapest
térbeli vonatkozás Magyarország
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Budapest, Magyarország
dátum 1896-01-01
időbeli vonatkozás XIX. sz. vége
Jellemzők
hordozó papír
méret 428 oldal
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Könyvtára
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Könyvtára
azonosító 29ee6497746a603e