Tompa Mihály és a Biblia

Az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Kiadványai sorozat

szöveg

XXXVII. rész
Részlet a Bevezetésből:
"Tompa Mihály még Petőfi és Arany János mellett is meg tudta őrizni eredetiségét. Bírálói szinte egyértelműen vallják, hogy sem előzői, sem kortársai, sem pedig idegen írók észrevehető hatást Tompára nem gyakoroltak. Törekvése, mint maga mondja, az volt, hogy a magyar szív és lélek teremtő erején kívül más érzés és szellemi erő irányt, ösztönt és tárgyat ne adjon neki. Mindamellett annyi bizonyos, hogy a biblia Tompa költészetére, annak irányára, gondolataira, tárgyaira, leírásaira, nyelvére rendkívüli hatással volt. Ezen hatás kikutatása, részletes földerítése, tüzetes kimutatása lesz e munkának föladata. Meg akarjuk állapítani, hogy mily része van a bibliának Tompa egyéniségének kialakulásában, költészetében, egész lényében. Föl akarjuk tárni egész terjedelmében azt a hatást, amit a biblia szelleme Tompa lelkületére, a biblia anyaga pedig tárgyaira és azok feldolgozási módjára gyakorolt."

Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy Irodalomtörténet
tárgy Tompa Mihály
tárgy Biblia, Ószövetség, Újszövetség
tárgy Pollák Miksa
tárgy soproni rabbi
tartalomjegyzék
I. FEJEZET
Bevezetés
II. FEJEZET
A Zsoltár hatása
III. FEJEZET
Jób hatása
IV. FEJEZET
A Prédikátor hatása
V. FEJEZET
Tompa morálizáló hajlama
VI. FEJEZET
Bibliai allegóriák
1. Sámson
2. Régi történet
3. Uj Simeon
4. Heródes
5. A Kisértő
VII. FEJEZET
Egyéb Költemények
1. Lorántfi Zsuzsánna Emlékezete
2. Kazinczy Ferenc Emlékezetére
3. Újévi Üdvözlet
4. Zrínyi Ilona Keserve
5. Pusztán
6. Feddőzés
7. Bűnbocsánat
8. Nyárban
9. Temetői Hangok
10. Királyvirág
VIII. FEJEZET
Bibliai gondolatok, célzások, képek és hasonlatok
IX. FEJEZET
A biblia hatása Tompa nyelvezetére
X. FEJEZET
Rabbinikus elemek Tompánál
XI. FEJEZET
Függelék: A pap és a költő
teljes tartalomjegyzék
célközönség kutatók, szakemberek
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Dr. Pollák Miksa
kiadó Az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Budapest
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Budapest, Magyarország
dátum 1912-01-01
Jellemzők
hordozó papír
méret 194
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Könyvtára
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Könyvtára
azonosító 53cda34b176e2252