Noémi: Imádságok zsidó leányok számára

szöveg

Részlet az Előszóból:
"A judabeli Bethlehem városában élt egykoron egy boldog, szerencsés és bájos hajadon. A neve is boldogságot, üdvöt jelentett Noéminek, a kellemesnek, a szépnek hívták. Ám a szerencse forgandó, az ifjúság, a bübáj elmúlandó, a boldogság idejéből keserűség napjai fakadhatnak.
(...) Magyar nyelven szólaltatom meg imádságos könyvemben Izrael fohászainak hangulatát. Tanainak oktatását. Szárnyaló istenhitének bensőségét. Ami a héber imádságokból sejtésképen árad leányaink lelkületébe: a zsidó vallás erkölcsi magasztosságának igazsága, az megértésképen nemesítse át ifjú lelkeiket édes magyar nyelvünknek dallamos szavával."

"Neila
Hajlik az alkony, közelg az este,
óh Uram, Istenem, az engesztelés
napja távozni készül immár mitölünk.
Egy hosszú napon át ostromoltuk
a te kegyelmedet, óh nyissad
fel minekünk a te bocsánatod
mennyei kapuját, mielőtt kigyullad
az ég peremén az alkonyi csillag
bágyatag fénye. Uram! irgalmazz!
törüljed el a mi vétkeinket!"

Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy Zsidó vallás, zsidó nők, leányok, hajadonok
tárgy Imakönyv, Imádságos könyv
tárgy Júda, Bethlehem
tartalomjegyzék
Előszó
Templomban
Má tóvu
SZOMBAT:
Péntek este
Szombati zsoltár
Péntek esti ima
A béke sátra
A szombat
Szombat reggel
34. zsoltár
Szombat reggel
A tóra kivételekor
Ujhold hirdetésekor
A tóra visszavitelekor
Szombati muszáf
Szombat délután
Szombat este
PESZACH:
A szabadság ünnepén
Hallel zsoltárok
113. zsoltár
114. zsoltár
115. zsoltár
116. zsoltár
117. zsoltár
118. zsoltár
A tóra kivételekor pészach napján
Ünnepi nismát
Szabadság ünnepén
Pészachkor
Mazkir a pészach ünnepén
Pészach utolsó napján
Pészach ima
SEBUOT:
Kinyilatkoztatás ünnepén
Sebuot
Sebuotkor
Ima Sebuot ünnepére
SÁTRAK ÜNNEPE:
Szukkot
Sátrak ünnepén
Seminí aceret
Szímchát tóra
NAGY ÜNNEPI IMÁK:
Újévkor
Újévi ima
Óvinu Malkénu
A tóra kivételekor újév napján
Ima sófárfúvás előtt
Un’tanne tókef
Záróimádság
KOL NIDRÉ
Kol Nidré
REGGELI IMA ENGESZTELŐ NAPKOR
Isten előtt
Bűnvallomás
Engesztelőnapi muszáf
Minchaima engesztelőnapra
Neila
EMLÉKNAPOK:
Chanuka
Chanuka mécses (Morris Rosenfeld)
Purim
Tisoh beov
Ción (Jehuda Hálévi)
ALKALMI IMÁK:
Reggeli ima
Én Istenem
Reggeli ima
Étkezés utáni ima
Lefekvés előtti ima
Lefekvéskor
Isten az én védelmem
Ujhold napján
Leány imája
Ima a szülőkért
A szülői házból idegen helyre való távozáskor
Távolban élő szülőkért
Imádság úton
Tengeri úton
Tengeri viharban
Elmúlott veszedelem után
Bajban
Hálaima a bajból való megmenekülésért
Súlyos beteg imája
A beteg imája
Hálaima
Örömben
Ima felgyógyulás után
Ima beteg apáért
Ima beteg anyáért
Ima beteg testvérért
Ima az apa születésnapján
Ima az anya születésnapján
Gond idején
Szomorú napokban
Ima a megélhetésért
Királyért és hazáért
Országos bánat
Ima az üldözött hittestvérekért
Eljegyzés napján
Esküvő napján
Apátlan leány imája
Anyátlan leány imája
Árva leány imája
Fogadalmi ünnep
GYÁSZ:
Apa halálozási napjának évfordulóján
Anya halálozási napjának évfordulóján
Ima a temetőben
Apa sírján
Anya sírján
Menyasszony imája szülök sírján
Testvér sírján
Nagyatya sírján
Nagyanya sírján
Ima a sírokon Elül havában
Ima a gyászhétben
Mazkir ima
Sírkőfelállításkor
teljes tartalomjegyzék
célközönség fiataloknak (14 év felett)
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Kiss Arnold
kiadó Schlesinger József
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Budapest
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Budapest, Magyarország
dátum 1906-01-01
Jellemzők
hordozó papír
méret 562 oldal
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Könyvtára
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Könyvtára
azonosító 1bd062a5af402b6a