Maimuni philosophiájának viszonya a Mutazilita Kalamhoz

Adalék az arab-zsidó aristotelismus történetéhez

szöveg

"Az a bámulatos eredmény, melylyel a legújabb kritikai kutatások minden téren méltán dicsekedhetnek, azoknak a fontos vallástörténeti kérdéseknek terén is mutatkozik, melyeket részint a szűk tudományos látókörből, részint a kellő tárgyilagosság tudatának hiányából, leginkább azonban a rendelkezésre álló soknemű eredeti forrásokban való tájékozatlanságból származó véleményeltérések természetszerűen felszínre vetettek. Most már kétségtelen, hogy ugyanazok a tényezők, melyek a művelődéstörténet számtalan más jelenségeinek előmozdításában a legmesszehatóbb szerepet vitték, a vallásnak, az azon belül támadt számos árnyalatnak és magának a vallástudomány fejlődésének is legerősebb rugói. Új politikai, gazdasági és társadalmi viszonyok mindig új világnézeteknek csiráit hozták magukkal, melyeket a különböző néprétegek a megváltozott körülményeknek saját szempontjukból való megítélésének hatása alatt különböző formában hozták napvilágra. És minthogy ezt a jelenséget a történeti idők kezdetétől napjainkig végigkísérhetjük, úgy kellett lennie az iszlám idejében is, amidőn a Mohamedet és az első kalifákat követő dinasztiák új meg új regimje eleinte pártokra, később azonban sectákra bontotta az alig egyesült arab társadalmat. Ezen a helyen azonban az iszlámnak ezirányú fejlődés­menetéből csak azokat a mozzanatokat ragadhatjuk ki, melyek leginkább azona ponton domborodnak ki legjellemzőbb módon, hol a zsidó gondolkodás az arabbal közvetlen érintkezésbelépés az egymásra kölcsönösen kifejtett hatás alól mégis az arab jelleget magánviselő theológiai felfogással került ki.”

Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy vallástudomány, vallástörténet
tárgy vallásfilozófia
tárgy zsidó vallás
tárgy iszlám vallás
tárgy Maimûni
tárgy Můtazilita Kalâm
tartalomjegyzék
BEVEZETÉS
Isten attributumai
Isten szava
Isten létezése, egysége és testnélkülisége
A világ teremtése
teljes tartalomjegyzék
célközönség kutatók, szakemberek
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Grünwald Illés
kiadó Athenaeum
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Budapest
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Budapest, Magyarország
dátum 1912-01-01
Jellemzők
hordozó papír
méret 75 oldal
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Könyvtára
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Könyvtára
azonosító 53950c1f5ba34153, Misc