Pollák Miksa ünnepi beszédei

1894-1937

szöveg

"Bizonyos, hogy csak az élő szó lüktető ereje adhat a prédikációnak lendületet és szárnyalást, míg az ólombetű súlya jelentékenyen ránehezedik és csökkenti hatását. Azonban egy pontban mégis felülmúlja a nyomtatott beszéd az élő szóval elmondottat: ez egy szemrebbenés alatt elröppen és nem enged időt a gondolkodásra, holott amaz egyenesen sarkal a gondolkodásra, az ellenőrzésre, a továbbfejlesztő elmélkedésre, a tanulmányozásra. De nemcsak ez az ok késztetett beszédeim közreadására, hanem az az észlelés is, hogy a homiletikai irodalom az utolsó évtizedek óta parlagon hever és megmunkálásra szorul. Ezt óhajtom elérni prédikációim gyűjteményével, amelynek egyelőre első kötetét bocsájtom a nyilvánosság elé. Remélem, hogy mihamar a többiek is fogják követni. Nem kívánok saját művem bírálója lenni, de annyit mégis mondhatok, hogy mélyen szántó magvetésnek érett kalászait veszi itt az olvasó, amelyek kitermeléséhez és learatásához nem a Horatius-kivánta kilenc esztendő, hanem papi működésem és hitszónoki tapasztalataim negyvennégy éve alatt jutottam el."

Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy zsidó ünnepek
tárgy szentbeszédek
tárgy soproni főrabbi
tartalomjegyzék
Előszó
Tartalom
ÜNNEPI BESZÉDEK.
Pészach első napjára:
Az ég csillagairól szóló hasonlat, 1905.
Jóság és szeretet, 1932.
A bibliai József és Lord Reading, 1936.
Hálával tartozunk-e a népeknek? I.
Pészach utolsó napjára: Hálával tartozunk-e a népeknek? II.
II. József császár emlékezete : A türelmi rendelet megjelenésének 150 éves fordulójára, 1932.
A kitérés ellen
Sevuosz első napjára:
Egy az Isten
A két frigytábla
Isten megbünteti az apák vétkeit gyermekeikben
Miért nem mutathat föl Izráel sikereket?, 1906.
A feminizmus I., 1909.
Sevuosz második napjára:
A feminizmus, II., 1909.
Új évre:
Mikor lesz az igazi Ítélet napja?, 1936.
Isten meghallgatja az üldözött könyörgését, 1934.
Meddig bírja Izráel az ostromot?, 1933.
A világháború tanúsága; A világháború kitörésének tíz éves fordulójára, 1924.
Az emberiség egyetemes szövetsége
Engesztelés napjának előestéjére:
Rábbán Jochánán ben Zákái
Lehet-e tetteinket kitörülni?
Engesztelés napjára:
Mivel kérkedhetünk?, 1908.
Elisa ben Abuja
Sátoros ünnep első napjára:
A Sátoros ünnep új időszámítást jelent
Sátoros ünnep nyolcadik napjára:
Miért nem mehetett be Mózes az ígéret földjére?
Gondolj a halálra
A Mázkir vigasztalása és intelme
Chanukára:
A Makabeusok szelleme
ALKALMI BESZÉDEK
Négyféle korona: Erzsébet királyné halálára, 1898.09.21.
A trón pillérei: I. Ferenc József halálára, 1916.11.30.
A magyar szabadság úttörője: Kossuth Lajos emlékezete, 1894.
A bújdosó hazatérése: II. Rákóczi Ferenc hamvainak hazahozatalára, 1906.10.28.
Megdicsőülés: A soproni 18. honvéd-ezred hősi halottai számára készült emlékmű megáldása, 1933.
A Tóra mestere: Bloch Mózes halálára, 1909.08.10.
teljes tartalomjegyzék
célközönség kutatók, szakemberek
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Dr. Pollák Miksa
kiadó Goldschmied Sándor
közreműködő Goldschmied Sándor
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Sopron, Magyarország
térbeli vonatkozás Magyarország
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Budapest, Magyarország
dátum 1938-01-01
időbeli vonatkozás XIX - XX. század
Jellemzők
hordozó papír
méret 163 oldal
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Könyvtára
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Könyvtára
azonosító 473cfa8da6767d96