Az újpesti dr. Venetianer Lajos nevét viselő Izraelita Közművelődésügyi Egyesület története

(1897-1937)

szöveg

Bevezetés.
40 éves magyar zsidó kulturegyesület. Csodálatosan igaz megállapítás. Négy évtizedes megszakítás nélküli múltra tekint vissza és igy a fennálló magyar zsidó kulturalakulatok között szinte a legrégibb múlt az övé. Most, amikor a dr. Venetiáner Lajos nevét viselő Újpesti Izraelita Közművelődési Egyesület fennállásának négy évtizedes fordulójához érkezik el, szükségesnek mutatkozik lelkiekben és szellemiekben egyaránt, hogy e sajátos alakulatnak históriáját megírjuk oly módon, hogy abból a speciális helyi kultúrájú alakulatnak meggyőző képét nyerje az olvasó.
E bevezetés foglalja még magában a fenti célkitűzésen kivül gondolatmenetünknek alábbi sorát. Szólunk bevezetőleg a hitközség kulturális életéről, Venetiáner elgondolásáról és alakításáról és a speciális újpesti viszonyokról. Majd a legényegylet csütörtöki öszsze jöveteleinek, a kultur-körré való átalakulásnak és forradalmi kornak története következik és mint históriai kuriózum felsorolása mindannak, ami Venetianerről van elnevezve Újpesten. Külön részt szentelünk a tisztikar, az előadások, a művészek, a közönség, a zárószó jellemzésének. Tárgyaljuk továbbá a hitközséghez és az Országos Magyar Izraelita Közművelődési Egyesüsülethez való viszonyunkat, valamint a helybeli előadói gárda kialakítását. Végül a jelenben való különböző irányú működési területekről szándékozunk beszámolni: a Venetiáner serlegről és vacsorákról, az emlék- és serlegbeszédekről, az inasokról, a főiskolai segélyekről, ifjúsági csoportunkról, (irodalmi bizottságunkról), a tiz filléres belépőről, a jövedelmi forrásokról és kiadásokról, a vitaestékről, végül pedig terveinkről és feladatunkról. E főszövegü rész mellékletét alkotják azok a táblázatok, amelyek az adatok egymás után, való rendszerességével bizonyítják állításaink helytállóságát.

Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy Társadalomtudomány
tárgy Közművelődésügy
tárgy Intézménytörténet
tartalomjegyzék
I. Főszöveg
1. Bevezetés
2. A hitközség kulturális élete
3. Venetianer elgondolása és alakítása
4. Speciális újpesti viszonyok
5. A legényegylet csütörtöki összejövetelei
6. Kultúrkörré való átalakulás
7. A forradalmak utáni restauráció
8. Mi van elnevezve Venetianerröl Újpesten
9. A tisztikar jellemzése
10. Az előadók jellemzése
II. A művészek jellemzése
12. A közönség jellemzése
13. A zárószó jellemzése
14. A hitközséghez való viszony
15. Az OMIKE-hez való viszony
16. Helybeli előadói gárda
17. Venetianer-serleg és -vacsorák
18. Dalárda és könyvtár
19. Emlék- és serlegbeszédek
20. Inasok
21. Főiskolai segélyek
22. Ifjúsági csoportunk (irodalmi bizottságunk)
23. A tizfilléres alap
24. Jövedelmi források és kiadások
25. Vitaesték
26. Tervek — feladatok
27. Befejezés
II. Mellékletek
1. A tisztikar
2. Az előadások
3. Emlékbeszédek
4. Az irodalmi bizottság előadásai
5. Az esték látogatottsága
6. Pénztári forgalom
7. A jubileum leírása
8. Irodalmi bizottságunk tagnévsora
9. Jelenlegi tagnévsorunk
10. Az adományozók névsora
teljes tartalomjegyzék
célközönség kutatók, szakemberek
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Dr. Friedman Dénes
kiadó szerző kiadása
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Újpest, Magyarország
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Budapest, Magyarország
dátum 1937-01-01
Jellemzők
hordozó papír
méret 80 oldal
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Könyvtára
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Könyvtára
azonosító 1660b36d61267882