A zsidó történelem és irodalom Kis Tükre

szöveg

„Közel négyévezredes utat kell bejárnia a zsidó történet kutatójának, ismertetőjének. Hosszában és széltében sem keskeny sáv ez az ösvény. Nem egy helyütt élt csupán a zsidóság és nem rövid ideig. Időben és területben követi úgyszólván az egész világtörténetet, mindenütt fellépett India és Kína kivételével. A történelem nem kihagyásokban gazdag egymásutánja az eseményeknek, hanem megszűnés nélkül való folytonosság. A zsidó nép története négy évezred kontinuitása. Ennek a nagy időnek megvan azért a maga közös, soha meg nem tagadható pozitív vagy negatív iránya, a zsidó örökkévalóságért való szent küzdelem, az öröklött, nagy eszmékért való lelkesedés, az élet tudatos élése. Történetünk minden fázisa, még a legtávoliabbak között is van közös vonás, egyező motívum. De szellemi életének különböző időkben, különböző módokon való megnyilatkozása is egy közös szellemi erő, a zsidó psziché hajtása. Ez a szellem termelte ki magából ihletettsége által a profétizmust, talmudizmust, nomokráciat és szociális érzéket, meg megannyi formában eltérő megnyilatkozást. Mindezek egymással nem ellentétes, hanem egymást a mozaik tábla kövecseihez hasonló, kiegészítő lehetőségek, melyek együttvéve adják a zsidóság életének egészét. Édes és dicső a zsidóságért meghalni, édes és dicső a zsidóságért élni, legédesebb és legdicsőbb a zsidóságban élni. Ez egyedül történetének és irodalmának, szenvedéseinek és szellemének ismeretében lehetséges.”

Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy Irodalomtörténet
tartalomjegyzék
Bevezetés
I. könyv : Izrael keletkezése
II. könyv : Az egyesült királyság az első királyok alatt
III. könyv: A két birodalom korszaka
IV. könyv: Júda birodalma Asszíria és Babilónia fősége alatt
V. könyv : A babiloni exilium és a perzsa uralom
VI. könyv: A görög uralom. Ptolemeuszok es szeleucidák
VII. könyv: A független Júdea a hasmoneusok alatt
VIII. könyv: A római protektorátus; Az utolsó Hasmoneusok és Heródes dinasztiája
IX. könyv: A római uralom és a zsidó állam bukása
X. könyv: A Palesztinai hegemónia a pogány Roma uralma alatt
XI. könyv : A palesztinai hegemónia a keresztény Róma, Bizánc és Perzsia fősége alatt
XII. könyv : A babiloni hegemónia az arab kalifatus idején a keleti centrumok bukásáig
XIII. könyv: Európa kolonizálásának periódusa Spanyolországnak 711-ben az arabok által való elfoglalásáig
XIV. könyv: Az európai zsidóság organizálásának periódusa a kereszteshadjáratokig
XV. könyv : A keresztes-hadjáratok kora
XVI. könyv: A francia-spanyol hegemónia a zsidóknak Franciaországból való kiűzetéséig
XVII. könyv: A spanyol-nemet hegemónia a zsidóknak a Pireneusi félszigetről való elűzetéséig
XVIII. könyv: A szefardim szétszóródása és az askenázim hegemóniája
XIX. könyv : Az újkor második periódusa; A lengyel-német hegemónia az átmeneti epochában
XX. könyv: A zsidó világ az 1789-i forradalom előestéjén
XXI. könyv : Az első emancipáció kora
XXII. könyv: Az első reakció kora
XXIII. könyv: A második emancipáció kora
XXIV. könyv : Az antisemita mozgalom és a nagy vándorlás
XXV. könyv : A nemzeti és forradalmi mozgalom
Epilógus : A zsidó világ a világháború kitörése óta
teljes tartalomjegyzék
célközönség kutatók, szakemberek
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Dr. Friedman Dénes
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Újpest, Magyarország
térbeli vonatkozás világ
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Budapest, Magyarország
dátum 1943-01-01
Jellemzők
hordozó papír
méret 302 oldal
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Könyvtára
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Könyvtára
azonosító 4d8da8046805c9b0