Zsidó nők I.

A történelem, az irodalom és a művészet terén

szöveg

I. TÖRTÉNELEM
"A judaizmus, mely a nőnek tulajdonképeni hivatásául a tűzhelyet és a családi kört jelöli ki, megvonja tőle az államigazgatás és uralkodás jogát. A legrégibb zsidó-királyok nejei e szerint teljesen távol maradtak a kormány ügy éktől. Dávid király feleségei, mint Maaká, Eglá, Abigáil, és a többi mind egytől-egyig, többnyire csak mint gyermekeinek anyjai vannak megemlítve; a gyermektelen és vakbuzgó Mikál, ki oly bigot volt, hogy — a mi különben csak a férfiakat illeti — a talmud traditiója szerint imaszijjakat viselt, egyetlenegyszer merészkedett a királynak kukliprédikátiót tartani a miatt, hogy akkori szokás szerint nyilvánosan tánczolt, és királyi méltóságáról megfeledkezve a népörömben részt vett. A házasságtörés által szerzett Bathséba nem merte királyi férjét papi közbenjárás nélkül a fia trónöröklésére vonatkozólag tett ígéretére emlékeztetni."

II. IRODALOM
"Mint minden keleti népnél, úgy a zsidóknál is a női ifjúság nevelése csaknem teljesen el volt hanyagolva. A zsidó leány korán férjhez ment és nevelése csak annyira szorítkozott, hogy a legszükségesebb házi dolgokkal megismerkedtették, szellemi kiképzésre még csak gondolni sem lehetett. A számkivetésig, a zsidó állam felbomlásáig, ennélfogva csak csekély számban emlittetnek oly tanultabb és különösen felvilágosult asszonyok, kik, mint Mirjam, Debora, Hűld a, a vallással való foglalkozásuk és a vallási ügyekben való jártasságuk miatt — sőt egyesek mint lelkesült költőnök és prófétanők is — magasztaltatnak."

Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy Vallástörténet
tartalomjegyzék
I. kötet
A fordító előszava
Szerző előszava
Bevezetés
I. Történelem
Nők a trónon
Hazmoneusnők
Heródiánusnők
A keresztyénség és a nők
Prozelitanők
Mártha az iskolaalapitónő
Mohamed és a zsidónők
Martirnők
Hősnők
Kegyencznők
Spanyol és portugall menekültek
Donna Nasi Grácia
Donna Nasi Reyna, Naxos herczegnője
A hárem zsidónői
Az inquisitió martirnői
Nunes Pereyra Mária
Zuleika, a martirnő
Sára, a messiás-ara
Frank Éva
Liebmanné, az udvari zsidónő
Jótékony nők
II. Irodalom
A talmud nőalakjai
Beruria
Salom Imma
Choma
Jalta
Rabbinikus képzettségű nők
Egy arab költőnő
Orvosnők
Nyomdásznők és szedőnők
Héber-német irónők
Olasz költőnők
Lévi-Perotti Giustina
Levi Róza
Ascarelli Debora
Sullam-Copia Sára
Spanyol költőnők
Donna Correa Izabella
Donna Henriquez Izabella
teljes tartalomjegyzék
célközönség kutatók, szakemberek
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Dr. Kayserling M.
kiadó Révai Testvérek
közreműködő Reismann Mária
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Budapest
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Magyarország, Budapest
dátum 1883-01-01
Jellemzők
hordozó papír
méret 221 oldal (150+70)
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Könyvtára
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Könyvtára
azonosító 1619276a14843b22