Az iszlám vallásos mozgalmai

Az első négy században

szöveg

"Muhammed vallásos tanai, a melyeket az arabok oly buzgalommal terjesztettek, Syriában, Babylóniában s Perzsiában régi vallásokkal, szokásokkal, társadalmi intézményekkel s egykor virágzó kultúrák maradványaival jöttek érintkezésbe, a mely érintkezésnek köszönhetők a muhammedán vallásos gondolkodásnak változatos s gazdag jelenségei az első századokban. Muhammedán vallásos képzetek a legkülönfélébb módon kombináltattak buddhista, párszi és keresztyén dogmatikai tanokkal. Ez a synkretismus nyilvánul a pseudopróféták egész seregében, irodalmi termékekben és a legkülönbözőbb eredetű törvényekben s szokásokban. Hogy az iszlám első századainak vallásos mozgalmai leginkább az idegen eszmekörökkel s kultúrákkal való érintkezéséből keletkeztek, ismételten ) kimondatott ez értekezésünkben azonban épen néhány csoportját azon konkrét jelenségeknek akarjuk kiemelni és elemezni, melyek azon érintkezés folyamában lépnek föl. Egymásután fogjuk ama tanokat megfigyelni, a melyek indiai, vagy perzsa befolyásra vezethetők vissza, azon álprófétákat, a kik e tanokat hirdették, megvizsgáljuk a muhammedán rationalismus és mysticismus forrásait, egy pillantást fogunk vetni azoknak magatartására, a kik a koránnak s a próféta hiteles, vagy költött szavainak betüszerinti értelméhez ragaszkodva a tulajdonképeni iszlámot képviselték; végül pedig egy jelenséget fogunk bemutatni, a melyet a muhammedán országokban divott szabad vallásos polémiának tulajdoníthatunk. A politikai szektákra csak annyiban leszünk tekintettel, a mennyiben azt feladatunk múlhatatlanúl szükségessé teszi."

Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy Vallástörténet
tartalomjegyzék
I. Ibn Hazm a szekták keletkezéséről
II. A lélekvándorlás tana
III. Álpróféták
IV. A rationális dogmatika eredetéről s fejlődésének főbb mozzanatairól
V. A mysticizmus
VI. Szkeptikusok
teljes tartalomjegyzék
célközönség kutatók, szakemberek
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Dr. Schreiner Márton
kiadó Magyar Tudományos Akadémia
közreműködő Gyulai Pál
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Budapest
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Budapest, Magyarország
dátum 1889-01-01
Jellemzők
hordozó papír
méret 43 oldal
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Könyvtára
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Könyvtára
azonosító 83b13050b61c207c