Al-Kitab Al-Muhtavi

III. fejezet első része, ill. XIX. fejezet

szöveg

A M. TUD. AKAD. KÖNYVTÁRA KAUFMANN ALAPÍTVÁNYÁNAK ARAB,
ÉS A LEIDENI CODEX WARNER 41. SZ. HÉBER KÉZIRAT ALAPJÁN

Tobija Ben Mózes HÉBER fordításával

BÖLCSÉSZETDOKTORI ÉRTEKEZÉSÜL

Első ízben kiadta, fordította, bevezetéssel és magyarázatokkal ellátta: Klein Miksa


Részlet az Előszóból:
"Kedves kötelességet teljesítek, amidőn e helyen szeretett tanáromnak méltóságos Dr. Goldziher Ignác, egyetemi tanár, udv. tanácsos úrnak legőszintébb köszönetemet és hálámat fejezem ki azért a szeretetért és jóakaró buzdításért, amellyel egyetemi tanulmányaim alatt elhalmozott és a szives utbaigazitásokért, amelyekkel e dolgozatom irányítására ellátott. Fogadja köszönetemet volt kedves tanárom, Dr. Dercsényi Móric, aki a héber fordításban előforduló görög szavak azonosításában segítségemre volt. Végül köszönetet mondok Dr. Weisz Miksa tanár urnák, a M. Tud. Akadémia könyvtár Kaufmann hagyatéka rendezőjének, az arab kézirat lemásolása alkalmával irántam tanúsított szívességéért.
[...]
"A 40 fejezetből álló műből mindössze 9 van kiadva bölcsészetdoktori értekezések keretében és pedig a XV., XXII., XXIV., XXV., XVI., XXX., XXXI. és XXXVI. fejezetek. Az eddig kiadott fejezetek a mu‘tazilita dogmatikának „adl‘ csoportjába tartoznak, azért jónak láttam egy a „tauhid" körébe vágó fejezetet feldolgozni, amely uj oldalról világítja meg al-Baszírnak és egyáltalán a mu'tazilita dogmatikának természeti philosophiáját. A XIX. fejezetet pedig tartalmának érdekessége miatt találtam közlésre érdemesnek.
Budapest, 1913 május havában.
A szerző."

Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy vallástörténet
tárgy iszlám vallás
tárgy mutazilita kalám
tárgy Sahrasztani
tárgy Al-Shahrastani
tárgy perzsa történetírás
tárgy Kaufmann Dávid
célközönség kutatók, szakemberek
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Juszuf Al-Baszir
kiadó Klein Miksa
közreműködő Klein Miksa, Tobija Ben Mózes, fordító
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Budapest, 1913.
dátum 1913-01-01
időbeli vonatkozás Az iszlám aranykor_XI. század
Jellemzők
hordozó papír
méret 51 oldal
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Egyetemi Könyvtára
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Egyetemi Könyvtára
azonosító 0ec3ade41f5572cc