Leo Modena levelei és írásai [HEB]

Eredeti héber nyelven

szöveg

Leo Modena XVI - XVII. században élt velencei rabbi
eredeti héber nyelvű levelei és kéziratai
kiadta, bevezetéssel és magyarázatokkal ellátta:
Dr. Blau Lajos a budapesti, Magyar Országos Rabbiképző Intézet tanára, 1905-ben
Idézet a Bevezetésből:
"Leó irásgyűjteménye keresztmetszetet ad a zsidók magánéletéből a XVI. század fordulójától a XVII. század közepéig. Velencében Írattak, az akkori idők egyik világvárosában, hol nagyhatalmi politikát csináltak és világ kereskedelmet űztek. E két körülmény, főkép az utóbbi folytán, Velencében a zsidó élet sok szála csomósodott össze. Ez nemcsak az olasz zsidók életéről áll, hanem a külföldiekéről is, jelesül a keleti vagyis a levantei zsidók életéről, mert Velence központul szolgált mindazon zsidók számára, kik a hatalmas köztársasággal összeköttetésben álló országokban laktak. A velencei rabbiság nem volt ugyan külső hatalommal felruházva, de döntő erkölcsi tekintélylyel bírt, melynek következtében mind egyesek mind községek vitás ügyekben sűrűn folyamodtak hozzá döntés végett. Leó irásgyűjteménye tehát képet ad nemcsak a velencei, hanem az egész olasz zsidóság életéről."

upload in progress

Letters and musings of Rabbi Leon Modena, a Venetian Rabbi, ed. Yehuda Blau, Budapest, Part I, 1905. [in Hebrew]

Cím(ek), nyelv
kapcsolat id. 643325
kapcsolat id. 648520
nyelv héber
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy Vallástörténet
tárgy Magánlevelezés
tárgy Életrajz
tárgy Rabbinizmus irodalma
tárgy Olasz hebraizmus
tárgy Rabbi Leon Modena
tárgy Leone da Modena
tárgy rabbino italiano
tárgy ebraismo italiano
tárgy Leon Modena Rabi Hebreo da Venetia
tárgy velencei rabbiság
tartalomjegyzék
2. könyv [HEB]

Helyesbítések
Névmutatók
Bibliográfia (latin, héber betűs)
A levelek és az egész írásgyűjtemény, eredeti nyelven [HEB]
teljes tartalomjegyzék
célközönség kutatók, szakemberek
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Kitvei Y. A. Modena
kiadó Alkalay Adolf és Fia nyomda
közreműködő Yehuda Blau
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Pozsony
térbeli vonatkozás Velence (Venezia), Olaszország
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Budapest, Magyarország
dátum 1905-01-01
időbeli vonatkozás XVI - XVII. század
Jellemzők
hordozó papír
méret p. 208 [3]
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Egyetemi Könyvtára
hozzáférési jogok Kutatási engedéllyel hozzáférhető
Forrás, azonosítók
forrás Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Egyetemi Könyvtára, Budapest
azonosító 44de1d317e1cc4af