Hit- és erkölcstan

szöveg

Függelékül szolgál: a zsidók története a babiloni fogságtól a második templom pusztulásáig tartó történelmi tanulmányokhoz a középtanodák alsó osztályai számára

Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy Hittan
tárgy Erkölcstan
tárgy Zsidó nép története
tárgy Oktatás
tartalomjegyzék
Bevezetés
Az Isten kinyilatkoztatása
Az Isten kinyilatkoztatása
A természeti és természetfölötti kinyilatkoztatás
A Szinai hegyen végbement isteni kinyilatkoztatás
A tiz ige
Az igék tartalmukra nézve felosztatnak
E l s ő _ s z a k a s z
Az első igének tartalma
Hittanok. Istenismeret. Istenről és tulajdonságairól
Istentisztelet A) belső istentisztelet
B) A külső istentisztelet. Az ima, az ima minősége és kellékei
Az imádkozás idejéről
A mindennapi imák részei
A nyilvános istentisztelet
A második ige tartalma
A harmadik ige tartalma
M á s o d i k _ s z a k a s z
A negyedik ige tartalma, a szombat
A _ s z e n t _ ü n n e p e k
Az idöszámitás megismertetése
פסח ünnep és annak istentisztelete és szertartásai
שברעות Ünnep és annak istentisztelete
ר א ש ה שנ ה ünnep és annak istentisztelete
A bünbánat
יום כפורים ünnep és annak istentisztelete
סכות unnep és annak istentisztelete
A félünnepek
A böjtnapok
ציצת תפלין מזוזה parancsa
H a r m a d i k _ s z a k a s z
Erkölcstanok
Az ötödik ige tartalma
A hatodik ige tartalma
A hetedik ige tartalma
A nyolczadik ige tartalma
A kilenczedik ige tartalma
A tizedik ige tartalma

A zsidók története a babiloni fogságtól a második templom pusztitásáig. 586. K. sz. e. — 70. Kr. sz. u.
E l s ő _ k o r s z a k
A zsidók idegen fenhatóság alatt. 586—142
Dániel és három barátja
A három ifjú a tüzeskemenczében
Belzáczár
Dániel az oroszlánveremben
Eszter és Mardecháj
Visszatérés Paiestinába
Ezra és Nechemjá
A máczedoni uralom alatt
A zsidók a Ptolomeusok alatt
A zsidók a Syrusok uralma alatt
A vértanuk
Ptolom. és Syr. alatti főpapok
A Makabeusok
A valláspártok
M á s o d i k _ k o r s z a k
A zsidók saját fejedelmeik uralma alatt
Hyrkán János
Hyrkán meghasonlása a farizeusokkal
Aristobul
Jánái Sándor
Salome. 2. Hyrkán és 2. Aristobul
Herodes és családja
Jeruzsálem pusztulása
Tartalom
teljes tartalomjegyzék
célközönség kutatók, szakemberek
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Vogel Ignác
kiadó Singer Ede és testvére
közreműködő Deutsch Henrik
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Székesfehérvár
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Magyarország Budapest
dátum 1884-01-01
Jellemzők
hordozó papír
méret 72 p.
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem Könyvtára
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem Könyvtára
leltári szám/regisztrációs szám 4739c6f389a85ead