Előadások az iszlámról

Új folyam 1911—1913. CYCLUS

szöveg

ELŐSZÓ
"Az American Committee for Lectures on the History of Religions részéről, melynek hivatása, hogy amerikai főiskolák és tudományos intézetek körében sorozatos vallástörténeti felolvasásokat rendezzen, 1908 őszére meghívást vettem, hogy intézménye keretében az Iszlám történetéről tartsak előadásokat.
Az iszlámnak nem politikai története, hanem a vallásos fejlődés folyamata volt az előadások tárgyául kitűzve. Arra határoztam el magamat, hogy a megtisztelő meghívásnak eleget teszek. A felolvasások kéziratával jó idejekorán el is készültem volt, midőn egészségem akkori állapota miatt a tervezett utazásról le kellett mondanom.
Dolgozatomat ismerő néhány szaktársam jóakaró biztatása megkönnyítette azt az elhatározásomat, hogy eredeti rendeltetése szerint angol fordításra szánt kéziratomat Winter Károly heidelbergi egyetemi könyvkereskedésének a tőle megindított „Religionswissenschaftliche Bibliothek" 1. számául Vorlesungen über den Islam czímmel átengedjem. Az Előadások szerkezetén és berendezésén alig tettem változtatást; csak az egyes fejezetekhez függesztett jegyzetekkel és excursusokkal toldottam meg, melyekkel a tárgyammal kapcsolatos tudományos kutatásnak óhajtottam szolgálni.
A M. Tud. Akadémia Könyvkiadó Vállalata szá­mára egykori hallgatóm, dr. Heller Bernát főreál­iskolai tanár úr fordította az eredetileg német nyelven (Heidelberg, 1910) megjelent Előadásokat.
A fordító gondos munkájának revisiójával engem bíztak meg.
Budapest, 1912. október
Goldziher Ignácz"

Méret: 19 cm x 13 cm

Series of lectures on the Mohammedanism, given in 1908 by Ignácz Goldziher, under the auspices of the American Committee for Lectures on the History of Religions.

Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy Művelődéstörténet
tárgy Vallástörténet: fejlődés
tárgy Vallás: iszlám
tárgy Goldziher Ignác
tartalomjegyzék
Előszó

I. FEJEZET
Muhammed és az iszlám

II. FEJEZET
A törvény fejlődése

III. FEJEZET
Dogmatikus fejlődés

IV. FEJEZET
Asketismus és szüfismus

V. FEJEZET
Az iszlám szektái

VI. FEJEZET
Későbbi alakulások

Jegyzetek

Név- és tárgymutató
teljes tartalomjegyzék
célközönség kutatók, szakemberek
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Goldziher Ignác
kiadó Magyar Tudományos Akadémia
közreműködő Heller Bernát ford.
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Budapest
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Magyarország, Budapest
dátum 1912-01-01
időbeli vonatkozás 1908
Jellemzők
hordozó papír
méret 413 p.
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Egyetemi Könyvtára
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Egyetemi Könyvtára
leltári szám/regisztrációs szám 3B90E5BBA6A31C4C